Knihovna AV ČR, v. v. i. (dále jen KNAV) je připojena k eduroamu

eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. KNAV se do projektu zapojila v roce 2015. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality poskytovaných je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích služeb a prestiže instituce.


Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace. Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.


Aktivace eduroam účtu

V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm dle Vaší domovské (zřizující) organizace, například: user00@lib.cas.cz. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit příslušné heslo.


Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.


Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:


Pokryté prostory

eduroam je vysílán neomezeně v lokalitě Jenštejn – depozitáře KNAV a v lokalitě Praha 1 Národní 3 v prostorách haly knihovny.


Filtrování provozu

Uživatelský provoz je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu uživatelů není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25).


Podpora

Uživatelé KNAV se mohou obracet na mail a nebo telefon +420 221 403 463.

Uživatelé s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.